ferro-velho - nome masculino

fer·ro-ve·lho

singularferro-velho
pluralferros-velhos